Без рубрики

Тываның Улустуң чогаалчызы, прозачы, шүлүкчү, драматург, очулдурукчу Степан Агбаанович Сарыг-оолдуң 115 хар харлаанын уткуштур ноябрь 13- тен 17- ге чедир школа библиотеказынга чогаалчының допчу-намдарын, чогаадыкчы ажылын бижээн стендини болгаш номнар делгелгезин дерип кылган. Чогаалчының билдингир чогаалдарынга болгаш чогаадыкчы ажыл-ижинге тураскааткан класс шактарын библиотекарьлар эртирген. Шупту 310 кижи хаара туттунган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *